Close

Registro aprašymas

Registro aprašymas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

Registratorius

„Bassadone Baltic OÜ“
Jälgimäe tee 1
76406, Tänassilma
Įmonės kodas 14494477
PVM mokėtojo kodas EE102416877

Registro pavadinimas

„Bassadone Baltic OÜ“ klientų ir suinteresuotųjų asmenų registras

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Asmens sutikimas, santykiai su klientu, sutartis, teisių perleidimas arba teisėtas bendrovės interesas.

Asmens duomenų naudojimo tikslas

Registro duomenų turinys

Registre saugomi ir tvarkomi šie pagrindiniai registruoto asmens duomenys:

Su registruotu automobiliu susijusi informacija:

Pastovūs informacijos šaltiniai

Pirminiai:

Be to, į registrą įtraukiama papildoma informacija, gauta iš kitų šaltinių, pavyzdžiui:

Duomenų saugojimo laikotarpis

Atsižvelgdami į naudojimo paskirtį, asmens duomenis saugome tik tiek, kiek tai yra būtina, arba tiek, kiek nustatyta teisės aktuose, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos, apskaitos ir mokesčių įstatymuose.

Informacijos atskleidimas

Paprastai asmens duomenys už registro ribų neatskleidžiami. Asmens duomenų tvarkymo paslaugos gali būti perkamos iš kitų įmonių, laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymų ir juose nustatytų apribojimų.

Tais atvejais, kai tvarkomas registruoto asmens pateiktas užsakymas, arba ryšių su klientais valdymo procese asmens duomenys gali būti atskleidžiami įgaliotiems atstovams arba kitoms suinteresuotosioms šalims.

Registre esantys asmens duomenys nebus perduodami už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

Registro apsauga

Registro informacinės sistemos yra apsaugotos tinkamomis techninėmis priemonėmis, įskaitant reguliarius operacinės sistemos ir taikomųjų programų atnaujinimus, šifruotuosius ryšius ir saugią interneto aplinką. Norint naudotis registru, reikia turėti vartotojo vardą ir administratoriaus išduotą slaptažodį.

 

Jei turite klausimų, abejonių ar skundų dėl asmens duomenų naudojimo, nedvejodami kreipkitės į mus.

Siųsti užklausą