„Hyundai“ automobilių sauga reiškia ne vien aktyvią ir pasyvią keleivių apsaugą, bet ir optimalias atsargumo priemones nelaimių atveju. „Hyundai“ automobiliams parengtos gelbėjimo darbų kortelės, kuriose gelbėtojai ras informaciją apie gelbėjimo darbų vykdymui svarbias automobilio dalis. Gelbėjimo darbų kortelės skirtos tik apmokytiems gelbėjimo tarnybų specialistams.

„Hyundai“ transporto priemonių specifikacijos, įranga ir modeliai gali keistis. „Hyundai“ pasilieka sau teisę daryti pakeitimus gelbėjimo kortelėse. Gelbėjimo kortelės informacija nėra skirta galutiniams vartotojams, aptarnavimo centrams ar prekybos atstovams.

Galite atsispausdinti savo automobilio kortelę ir laikyti ją, pavyzdžiui, pirštinių skyrelyje, įdėtą į garantijos knygelę.

Susipažinkite su vokiškomis gelbėjimo darbų kortelėmis